dg de lytse streek > artikelen over vrede

Artikelen over vrede

Dialoogtafel over geweld en agressie

Dialoogtafel over geweld en agressie
Overal om ons heen horen we verhalen over geweld van mensen tegen mensen – en dieren, en de natuur. Het is wereldwijd geweld, maar ook in ons dagelijks leven komen we ook op vele manieren geweld tegen. In het verkeer, of als je bestolen wordt, als iemand je uitscheldt of negeert, als iemand je aanraakt als je dat niet wilt, als je niet gehoord wordt. Vele situaties waarin we soms belaagd worden, en soms ook zelf dader zijn (en daar later weer last van hebben). Het zijn kleine en grote voorvallen, soms heel indrukwekkend en ingrijpend. Lees meer >>

Vredeswandelingen

Vredeswandelingen
Tijdens de open monumentendag op 11 september zijn er meerdere wandelingen in en rond Witmarsum mogelijk. Dit jaar hebben ze het karakter van een vredeswandeling. Starten bij de doopsgezinde kerk vanaf 10 uur. Voor de langste wandeling geldt een starttijd tot 11 uur, voor de kortere tot één uur. Lees meer >>

Open Monumentendag - Streekmarkt 11 september

Open Monumentendag - Streekmarkt 11 september
Stichting Menno Simons (doopsgezinde monumenten), de Protestantse Gemeente Witmarsum, Mevrouw de Molenaar en de Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek organiseren samen op 10 en 11 september 2021 de Open Monumenten Dag. Er zijn er meerdere activiteiten in Witmarsum in het kader van Open Monumenten Dag. We nodigen u graag uit om mee te doen of een kijkje te komen nemen. Lees meer >>

 Open Colleges Vredestheologie

20 april 2021, 13:30 uur
Open Colleges Vredestheologie
De Open Colleges Vredestheologie 2021 hebben als thema: Post-Colonial Approaches to Building Just Peace. Elke donderdag in april, plus dinsdag 20 april, van 13:30 tot 15:15 uur via Zoom. De voertaal is Engels. Lees meer >>

Niet bij brood alleen (5)

Niet bij brood alleen (5)
Sa goed as bôle Stille Zaterdag
Eindelijk wat stilte in mijn hoofd. Het delen van het vriendschapsbrood, het weer heel even zien van de mensen uit de gemeente, de korte, sobere en wat onwennige online viering, met meer gezichten dan ik had verwacht. Het bracht vreugde, maar ook onrust, verlangen om weer meer gemeente te zijn, samen te zijn. Lees meer >>


Terug

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl