> dcolumn.php?nr=66543&stuurdoor

Column

 

Oudejaarsdag 2022 Van oud naar nieuw

Nieuwjaars Sing In op 8 januari 2023, 10 uur in de vermaning in Witmarsum.

Als je zou kijken hoe onze gemeente de laatste jaren gevierd heeft op oudejaarsdag, ontdek je heel wat over de geschiedenis van onze gemeente. Ik weet het alleen van de afgelopen jaren. Eerst was er een viering ‘s avonds in het schuilkerkje in Pingjum. Het was altijd bijzonder, met oliebollen na afloop en warme chocolademelk. Het was ontstaan uit het idee dat je samen met mensen uit het dorp op de drempel van oud naar nieuw nog even stilstaat. Het werd echter steeds meer alleen een bijeenkomst van de gemeente.
De gemeente veranderde ook sterk. Er werd besloten de viering te verplaatsen naar Wommels, naar het verzorgingshuis. Ook niet alleen voor onze leden – er woonde een heel aantal van hen in dat verzorgingshuis – maar ook voor de gemeenschap daar. De oliebollen en chocolademelk bleven. Toch blijft de gemeente veranderen. Veel leden die in Wommels woonden zijn er niet meer. En door de Covid beperkingen was er een tijd lang helemaal niets mogelijk.
Er was al over gesproken of de viering wel moest doorgaan. Het is al donker aan het eind van de middag, soms slecht weer, veel andere activiteiten en dan het niet kunnen vieren. Dit jaar gaat het daarom heel anders. Geen viering op Oudejaarsdag.
Het klinkt als verlies, je zou er bijna somber van worden. Maar verandering brengt ook vaak weer iets nieuws. We gaan het nieuwe jaar spetterend beginnen!
Op 8 januari is er een Nieuwjaars Sing In, met liederen die door de gemeenteleden worden aangevraagd. Onze organist speelt alles op het eerste gezicht, dus het kan zelfs nog tijdens de viering worden aangepast. We maken er – vooral samen – een mooie morgen van.

En bij wijze van nog even stilstaan op die drempel, van een oude gewoonte naar iets nieuws, toch nog een bemoedigend woord:


38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Brief aan de Romeinen, 8)

Paulus schreef deze brief in spannende tijden voor hemzelf en voor de nieuwe gemeente die aan het ontstaan was. Veel onzekerheden en vragen. Zou het lukken een gemeente werkelijk op te bouwen in Rome? In het dorp waarin ons gebouw staat, maakte Menno Simons een tijd mee van veel twijfels en vragen. Zou het lukken een nieuwe gemeenschap van gelovigen vorm te geven? Op te bouwen, toekomst te geven? Misschien is het ook nu zo’n tijd. Zijn we aan het afbouwen, of kan er iets nieuws ontstaan. Wat blijft is de liefde van God, ons gegeven in Jezus. Wat blijft is het fundament. Alles is mogelijk.
Met dat vertrouwen kunnen we alle drempels over! Een heel gezegend 2023!

Flora Visser


Terug

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl