> dcolumn.php?nr=58993&stuurdoor

Column

 

Van 2021 naar 2022

Door goede machten trouw en stil omgeven
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Liedboek nr. 511, tekst van Dietrich Bonhoeffer

Als ik naar buiten kijk, is het grijs, somber en nat. Er zijn weinig mensen op straat, alles is een beetje saai. Ook het leven. Weer veel thuis. Weinig ontmoetingen. Weinig vertier. Jaaroverzichten met mensen die er niet meer zijn, of vooral verhalen over wat mis ging in dit jaar. Zelfs de top 2000 is wat saai, lijkt het. Je zou er zelf ook somber van worden.

Zo’n oudejaarsdag roept nostalgie op, terugkijken en tegelijk hoopvol kijken naar wat kan komen. Het is een bijzondere dag, maar ook een dag als elke andere. En zelfs het moment waarop de kalender van het ene jaar naar het andere gaat, is gewoon een moment.
Verandert er zoveel? Er zijn vele andere momenten in ons leven die werkelijk alles op z’n kop zetten. Mooie momenten, verdrietige momenten. Dat zijn de werkelijke schakelpunten.
Punten van herinneringen, van belevenissen die ons vormen en die ons steeds weer op weg zetten naar nieuwe belevenissen, soms tegen wil en dank.

Dietrich Bonhoeffer schreef de regels van het gedicht hierboven, dat een veel gezongen lied in deze tijd van het jaar geworden is, in de gevangenis in nazi Duitsland. Hij dacht aan de mensen die hem dierbaar waren. Herinneringen die hem goed deden. Hij vond troost en bemoediging in zijn vertrouwen in God. De goede machten met God verbonden brachten hem uitzicht in een uitzichtloze situatie. Hij hoorde hun zachte geluid.

Het brengt me bij een andere herinnering. Een herinnering van iemand die me zeer dierbaar is. Vroeger, thuis, was er een soort mobiel. Engeltjes die bewogen door de opstijgende lucht van brandende kaarsjes. Ze draaiden en tikten zachtjes tegen belletje. Zo’n mobiel staat nu bij ons op tafel. Hun zachte getingel geeft vreugde, steeds weer.

Het leven over de hele wereld is wat grijs en saai. Het lijkt uitzichtloos, maar het wordt beter. Elke keer als iemand in onze buurt glimlacht, als iemand groet, als er een mooie kaart wordt bezorgd, als we een paar woorden met iemand wisselen, klinkt het getingel van die zachte krachten die troosten en bemoedigen. Met die krachten vlakbij wordt het nieuwe jaar een geweldige jaar!

In goed ûteinde tawinske en in goed begjin!
Folle lok en seine!
Feul hail en segen!
Goede jaarwisseling en een gezegend nieuwjaar!

Flora Visser


Terug

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl