> dcolumn.php?nr=52766&stuurdoor

Column

 
 
19 februari 2021

Nu is de tijd

Marcus 1:14–15 NBV
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’


De tijd is aangebroken zegt Jezus. Het is nu. Menno Simons neemt dit over in zijn inleiding op het Fundamentboek. Het heeft geen zin om te wachten tot er betere tijden zijn. Het koninkrijk is nu en dat moeten we laten zien en erover vertellen. Het gaat over hoop en geloof, niet over zeker weten, maar hoop en geloof is misschien wel een sterkere drijfveer dan weten. Dat merken we in onze tijd ook. Alle kennis die er is, en vooral de kennis die er niet is, maakt ons mismoedig. Maar hoop dat het beter zal zijn en het geloof daarin dat houdt mensen gaande. 


Heel bijzonder vind ik dat Menno hierbij verwijst naar een tekst bij Jesaja (49:8). Dat is een bijzondere tekst, een van de liederen van ‘de knecht’. Een dienaar van God die moet vertellen over dat rijk van God, de wereld zoals God die voor ogen heeft, en dat doet, maar geen gehoor vindt. Moegestreden is hij. En dan zegt God, hou moed, hou vol. Het komt goed. En dan een paar verzen over hoe het zal zijn:


Jesaja 49:8–11 NBV
Dit zegt de HEER: In het uur van mijn genade geef ik je antwoord, 
op de dag van de redding zal ik je helpen. 
Ik zal je behoeden, 
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen, 
om het land weer op te richten, 
om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,
om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’ 
en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom tevoorschijn!’ 
Langs wegen zullen zij weiden, 
op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond. 
Ze zullen dorst noch honger lijden, 
de zinderende hitte zal hen niet kwellen en de zon zal hen niet steken, 
want hij die zich over hen ontfermt, zal hen leiden en hen naar waterbronnen voeren. 
Ik effen al mijn bergen tot een weg, ik zal mijn paden plaveien.


In alle ellende klinken woorden van belofte, woorden die de hoop levend houden. En meer dan dat, die het leven levend houden.

In het eerste hoofdstuk van Marcus, zie je dat ook. De verkondiging is: het koninkrijk is nabij. Bekeer je en geloof! En daarna gaat Jezus op pad, samen met de eerste leerlingen. En wat hij doet is leven geven. Veel mensen worden genezen, van allerlei ziekten en ongemakken. Van alle kanten komen mensen naar Jezus toe. Wat in Jesaja in woorden staat, komt nu in daden naar voren. Iedereen wil ook horen wat Jezus te horen heeft. Het is zo druk, dat hij de stilte moet zoeken om te bidden, om zich weer op te laden.


Je kunt je wel afvragen wat deze mensen deden toen ze geheeld waren, lieten ze zich toen nog net zoveel gelegen liggen aan wat Jezus wilde uitleggen? En in het tweede hoofdstuk horen we ook van verzet en weerstand. Jezus wordt aangeklaagd, dat hij niet volgens de regels werkt. Mensen voelen zich in hun gezag aangetast, ze zijn bang dat ze hun invloed op anderen verliezen.

Voor we daar ook maar iets van vinden, moet je je afvragen hoe het nu zou gaan. Heel mens worden, genezen worden, corona eruit, dat wil iedereen wel. Maar dan, durven we dan de leefwijze te accepteren waarover Jezus praat? Een leven dat anderen laat leven, niet uit zijn op macht, op eigen gelijk, op doorbreken van patronen? Hoeveel ‘ja maar’ komt er nu al op? Je zou er bijna somber van worden. Maar de oproep is om dat niet te doen. De knecht in Jesaja zag het niet meer zitten, wilde opgeven, dacht dat alles wat hij deed op niets uitliep en kreeg de opdracht vol te houden en de belofte: “dit is nog maar het begin, Ik (God zei dat) zal je maken tot een licht voor alle volken.” Door na te denken over wat we zelf doen, zonder negatief te zijn, kunnen we ook een beetje licht worden, voor onszelf en voor anderen. Juist deze tijd, op weg naar Pasen, geeft ons daar alle ruimte voor.


Voor meer zie het overzicht

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl