> dcolumn.php?nr=51678&stuurdoor

Column

 
 
17 december 2020

Koning Josia

Het verhaal van koning Josia kan op de weg naar de nieuw geboren zoon, Jezus, niet overgeslagen worden. Het is te lezen in 2 Koningen (22-23) en 2 Kronieken (34-35). Josia is een opmerkelijke man in de lijst. Hij is nog maar 8 jaar als hij koning wordt en regeert 31 jaar. Dat is al bijzonder. Onder zijn regering vinden er allerlei godsdienstige hervormingen plaats, in Juda en Israël. 


Hij is als David: “2 Hij volgde het voorbeeld van zijn voorvader David en hield zich daaraan: hij deed wat goed is in de ogen van de heer. 3 Vanaf het achtste jaar van zijn regering – hij was toen nog een jongeman – richtte hij zich naar de God van zijn voorvader David. En in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem te ontdoen van de offerplaatsen, de Asjerapalen en de gesneden en gegoten beelden.” (2 Kronieken 34:2–3 NBV)


Afgodsbeelden, offerplaatsen, alles wordt weggehaald. En de tempel wordt hersteld, die vervuild was en het dak was kapot. Voor dit werk wordt een collecte gehouden onder de hele bevolking. Ze leveren allemaal zilver, dat voor het herstel gebruikt kan worden. Tijdens dit werk wordt een boekrol gevonden in de tempel.

Een “boekrol met de tekst van de wet van de Heer die door Mozes was overgeleverd” (2 Kronieken 34:14). 
Josia laat de tekst voorlezen en beseft dat zijn voorouders zich totaal niet aan de wet hebben gehouden. De tekst is ook niet meer bekend bij Josia zelf en bij de bevolking van zijn rijk. Hij wordt bang en scheurt zijn kleren. Hij vreest Gods woede.
Hij laat een profetes, een vrouw!, vragen wat het boek betekent. Hij hoort dan over de rampspoed die zal komen. Maar zelf krijgt hij te horen dat hij wordt gespaard, omdat hij geschrokken was en zich vernederde voor God. Voorlopig blijft het vrede en hij zal ook niet meemaken dat de rampspoed zich voltrekt. 
Josia verzamelt het hele volk om zich en laat de tekst ook voor hen voorlezen. 
33 In alle gebieden die aan de Israëlieten toebehoorden, maakte Josia een einde aan de verfoeilijke praktijken, en hij verplichtte alle Israëlieten om de HEER, hun God, te dienen. Zolang hij leefde, zijn ze de HEER, de God van hun voorouders, trouw gebleven. (2 Kronieken 34:33 NBV) 


Daarna vierde hij Pesach in Jeruzalem op de vastgestelde tijd met het hele volk. Daarmee maakt Josia zijn volk niet alleen weer dienaars van God, maar wees hij hen ook de weg van vrijheid. 


We weten natuurlijk niet precies welke tekst de boekrol bevatte. Het kan zijn dat het een vorm is van de tekst van het bijbelboek Deuteronomium. Een andere mogelijk is dat de boekrol de hele tekst bevatte van de eerste vijf boeken van onze huidige bijbel.
Belangrijke thema’s vinden we in dit verhaal: de wet, bevrijding, het toegewijd zijn aan God. Al die thema’s horen we in het verhaal van Jezus terug.


Voor meer zie het overzicht

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl