> dcolumn.php?nr=51470&stuurdoor

Column

 
 
8 december 2020

Abia, achterkleinzoon van David, de koning

Nadat in de geslachtslijst bij Mattheus David de koning wordt genoemd, volgt een rij koningen. Een koning gold als gezalfde van God, een messiach. In de lijst die vooruitwijst naar dé gezalfde, dé messias, dé koning, is deze lijst van verwante koningen een belangrijke factor. De lijst van koningen sluit af met Jechonja, de laatste koning voor de ballingschap.
Er wordt verteld over koning Abia in 1 Koningen (hoofdstuk 15) en in 2 Kronieken (hoofdstuk 13). Hij regeerde drie jaar in Jeruzalem, men schat van 913-911 v. Chr. De verhalen komen deels overeen. In 1 Koningen wordt meteen gezegd dat Abia “alle zonden bedreef die zijn vader vóór hem had bedreven en, in tegenstelling tot zijn voorvader David, de HEER, zijn God, niet met heel zijn hart toegedaan was.”  De zonden betroffen vooral het dienen van afgoden, het oprichten van gewijde stenen en Asjerapalen en het brengen van offers op die plekken. Het waren de gewoontes van de volken die “de Heer voor de Israëlieten verdreven had”. 
Toch was God mild voor hem, omwille van David, die in bijna alles God gehoorzaamde. Als je goed kijkt in de stamboom was Abia een kleinzoon voor allebei de zonen van Salomo, de wijze koning die David opvolgde. Zijn grootvader aan vaders kant was Solomon en aan moeders kant Absalom. 
Abia was een slimme veldheer. Hij voerde oorlog met Israël (na David viel het koninkrijk uiteen in twee delen, Juda en Israël). In 2 Kronieken wordt verteld hoe hij het leger van Israël dat twee keer zo groot is verslaat door een goede strategie. Niet alleen dat, Abia roemt er ook op dat hij en de mensen in Juda zich nog steeds houden aan de voorschriften van God en de priesters in ere houden. Daarom voelde hij zich gesteund en kon hij de strijd winnen. In 2 Kronieken vertelt Abia dit zelf. Het kan zijn dat de schrijver er een mooi verhaal van wilde maken, het kan ook zijn dat hij dacht, die woorden zijn helemaal voor rekening van Abia zelf. 
Het lijkt wel of er niet zoveel veranderd is in al die eeuwen geschiedenis. Het maakt veel verschil hoe een verhaal wordt verteld of door wie. 
Wat ook opvalt in die lijst van koningen is dat het niet uitmaakt of het een koning was, die ‘goed’ was of niet. Goed betekent dan altijd trouw aan God. Het waren koningen en zij leggen de link met Jezus, de koning die komt. En Jezus komt zo in de geschiedenis te staan in die lange lijst, maar dan wel als degene naar wie iedereen uitkijkt.


Voor meer zie het overzicht

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl