> dcolumn.php?nr=51387&stuurdoor

Column

 
 
4 december 2020

Tamar, een vrouw in de voorgeschiedenis van Jezus

In de lijst van voorouders van Jezus in het evangelie naar Mattheus komen een paar namen voor van mensen over wie een interessant verhaal te schrijven is.
Een paar van die namen zijn die van vrouwen. Het zijn geen ‘standaard’ vrouwen. Dat ze worden genoemd wijst al vooruit naar de geboorte van dat kind dat ook niet standaard is. Zelfs zijn verwekking niet.
Een van die vrouwen is Tamar. Zij is getrouwd met Juda, een van de zoons van aartsvader Jakob. Haar verhaal is te lezen in Genesis 38. Heel kort. Juda heeft het ouderlijk huis verlaten om zijn eigen gezin te stichten. Hij krijgt drie zoons. Juda regelt een huwelijk voor zijn zoon met Tamar. De zoon sterft, zonder dat er kinderen zijn geboren. Vervolgens huwt de tweede zoon met Tamar, overeenkomstig de regels uit die tijd. Ook die zoon sterft voordat er een kind is geboren. De derde zoon is nog jong. Tamar gaat naar haar ouders terug om te wachten totdat de derde zoon oud genoeg is voor een huwelijk. Juda heeft daar geen zin in. Hij wantrouwt Tamar. Als Tamar begrijpt dat haar wachten nergens toe leidt, kleedt ze zich als een tempelprostituee en verleidt Juda tot seks. Uit die ontmoeting groeit een tweeling. Tamar heeft haar kinderen uit de lijn van de familie waarin ze gehuwd is.
Volgens onze maatstaven schandelijk gedrag van die vrouw. Volgens de maatstaven van die tijd ligt het anders. Als een huwelijk kinderloos is als de man overlijdt moet de familie zorgdragen voor een manlijke nakomeling. Zo wordt de plaats en het erfdeel van de vrouw bewaard. Tamar voelde dat dit recht haar ontnomen was. En ze nam zelf actie om dat op te eisen. Dat ging misschien wel wat ver voor die tijd. Nu kunnen we zulk gedrag misschien meer waarderen. Haar actie was in ieder geval volgens het recht, zij wordt ‘rechtvaardige’ genoemd. En dit rechtvaardig is heel concreet: ze vraagt wat haar toekomt in de relatie die zij heeft met Juda en zijn familie.
Er wordt een tweeling geboren. En net als in veel bijbelverhalen is er bij de geboorte al strijd over dat erfrecht. Als de eerste geboren wordt, vecht de tweede zich erlangs. Er wordt twijfel gezaaid en er worden vragen opgeroepen.
Vragen ook bij Tamar waarschijnlijk. Er is sprake van bedrog en prostitutie, in de bijbel worden beide afgekeurd. Maar aan de andere kant: Tamar riskeerde haar leven door haar handelen, omdat ze wilde dat er nieuw leven aan de gemeenschap werd toegevoegd. Ze vroeg het leven dat haar – niet letterlijk – was afgenomen terug, niet alleen voor haarzelf maar ook voor de toekomst van de familie. En ook Juda, hoewel niet geheel volgens het recht, handelde voor toekomst van zijn familie, bang als hij was dat Tamar de oorzaak was voor de dood van zijn zoons en dus toekomst.
Het gaat om de toekomst, om wat komt. Het gaat om recht voor iedereen, ook voor de rechteloze. Volgens mij past deze vrouw heel goed in de familielijn van Jezus.


Voor meer zie het overzicht

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl