> dcolumn.php?nr=47789&stuurdoor

Column

 
 
11 april 2020

Vreemd

Het is vreemd, deze tijd, dit Paasfeest. Geen jubelende gemeente, niet samen aan de koffie met een paaseitje. Een dominee op de verkeerde dag achter een microfoon in een lege kerk. Vreemd ook om al een Paasviering op te nemen als het nog Stille Zaterdag is, weinig tijd voor stilte.

Ds. Karel van Wijngaarden van de doopsgezinde gemeente in Ouddorp stuurde ons een lied, dat dit gevoel verwoordt. Het is te zingen op melodie van Lied 968, De ware kerk des Heren.

Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf'lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!

Gezegende Paasdagen!


Voor meer zie het overzicht

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl