> dcolumn.php?nr=47580&stuurdoor

Column

 
 
29 maart 2020

Bedroefd en onrustig

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Psalm 43:5

Bedroefd en onrustig, dat waren mijn gevoelens de afgelopen dagen. Het valt niet mee, de hele dag binnen zitten of in de tuin, weinig mensen ontmoeten, terwijl ik anders minstens drie dagen per week onderweg ben. Het is raar. Alles is anders. 
Eerst was ik druk bezig van alles te bedenken, te regelen, te overleggen. Maar nu is het aanvaarden en leven in de nieuwe situatie. En dan mag je af en toe wel even bedroefd en onrustig zijn. Denk ik.
De dichter van deze psalm had ook allerlei redenen om zich vreemd te voelen. Er waren bedreigingen van buitenaf en in zichzelf ontdekte hij een verlangen naar God, de betrouwbare, de eeuwige, die je niet meet naar allerlei maatstaven, maar je accepteert zoals je bent en je vrij maakt. 
Dat alles wordt heel beeldend omschrijven. De dichter spreekt tot zichzelf, tot zijn ziel. Het Hebreeuws woord draagt al die betekenissen: je ziel, je zelf, je leven. De kern van wie bent. Hij zit wat bij de pakken neer en onmiddellijk daarna spoort hij zichzelf aan. Als je dan geen hoop meer hebt en zo in de knel zit, richt je dan tot God. Niet omdat die het wel zal oplossen, maar omdat God de bron van alle leven is, ook van jou, van mij. Wend je tot God en je vindt dat leven weer. 
Het laatste stukje van dit vers heeft dat zelfde. In onze vertaling is dat wat zoek geraakt. Dat is ook begrijpelijk omdat het voor ons lastig te verstaan is, wat de dichter schrijft. Als je het heel letterlijk vertaalt staat er: ‘ja, eens zal ik loven (eren, prijzen) de redding van mijn aangezicht, mijn God’.
Heel persoonlijk. Met nadruk op ‘mijn’. Dat ‘aangezicht’ kennen we uit de zegenbede. Als we uitspreken en er op vertrouwen dat God zijn ‘aangezicht’ over ons verheft. Dat hij ons ziet als wie hij is. Je aangezicht is de plek waar je je een levend wezen vertoont, waar je persoonlijkheid zichtbaar wordt, je pijn, je angst, je vreugde. Dat toont zich op je gezicht, maar het laat zien wat achter dat uiterlijk gebeurt, wat zich in je afspeelt, wie je bent. Zo wordt je gezien, maar je hoopt ook dat God als zichzelf jou ziet.
Wat kan die dichter van dit lied in een paar woorden veel zeggen!
Als je de rest van de psalm leest, hoor je dat de dichter spreekt over zijn nood. Het leven is niet makkelijk. Het is net of God er niet is. En de mensen om hem heen roepen hem dat ook minachtend toe: ‘Waar is hij dan, die God van jou?’ Niet gezien en geaccepteerd als wie hij is.
Wat de dichter op de been houdt is verlangen en vertrouwen. Het begin van zijn lied – en daarvoor moeten we beginnen in psalm 42 – geeft hij woorden aan dat verlangen en vertrouwen. Zoals een hert water nodig heeft om te leven, zo smacht zijn ziel naar God. Zonder God geen leven. En in al zijn somberte kan die gedachte hem leven geven.
Zijn verlangen en vertrouwen kunnen ons moed geven in onze moeilijke tijd. Want ook al is er angst en onzekerheid, er is ook zoveel moois. Een zanglijster maakt me vanmorgen wakker met een prachtig lied. Het voorjaar breekt aan. En we leren over onszelf, hoe moeilijk het is om de hele dag in je huis te zitten. Hoe moet dat wel niet zijn voor mensen die altijd zo moeten leven, omdat hun lijf niet (meer) meewerkt?
En ineens ontdekken we ook dat we niet altijd maar overal hoeven te zijn. Dat even wachten op het antwoord van een ander helemaal niet zo erg is. Of dat je zelf niet meteen hoeft te reageren.
We ontdekken ook dat leven meer is dan jezelf, als we merken hoe een ontmoeting met de ander – van aangezicht tot aangezicht – ons vreugde brengt en het gevoel geeft dat we leven. Hoe belangrijk het is voor ons, wie of waar we ook zijn, dat we dat leven zoeken, in onszelf, bij elkaar en bij God.

Bij de vredesdienst zong de Menno Simons Cantorij een prachtig zegenlied: God be with you! God zal met je zijn. Hier een verwijzing naar een filmpje van het Oasis Chorale. Een bemoediging voor ons, van broeders en zusters in een vermaning op een heel andere plek in deze wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=EsgjbpxLdTc

Hear, wês mei ús oant in oare kear.


Voor meer zie het overzicht

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl