> columns

Columns

Een nieuwe jas

20 januari 2021
Een nieuwe jas
(Flora Visser)

Nu ik noodgedwongen bijna alleen maar thuis ben is er ruimte ontstaan voor hobby’s die meestal door ‘geen tijd’ ook weinig aandacht krijgen. Als u mij een beetje kent, weet u dat ik graag achter de naaimachine zit. Nu doe ik dat veel vaker. Het is soms wel lastig als je het juiste materiaal niet hebt – en de winkels zijn dicht -. Dit zorgt er wel voor dat je dieper in je voorraden zoekt en van alles vindt. Lees meer >>

Jozef, uit het geslacht van David

24 december 2020
Jozef, uit het geslacht van David
(Flora Visser)

Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. (Matt. 1.16) Al weer een aantal jaren geleden, nog voor ik bij de Lytse Streek kwam, probeerden we in Makkum iets nieuws. We begonnen met een ‘gespreek’. De bedoeling was in een viering niet een overdenking te houden, maar met één bijbelvers samen te ontdekken wat dat allemaal kan betekenen. Niet alleen werd er gezongen, maar ook gedanst. Zo kwam de tekst en wat we samen bedachten heel dichtbij. Lees meer >>

Koning Josia

17 december 2020
Koning Josia
(Flora Visser)

Het verhaal van koning Josia kan op de weg naar de nieuw geboren zoon, Jezus, niet overgeslagen worden. Het is te lezen in 2 Koningen (22-23) en 2 Kronieken (34-35). Josia is een opmerkelijke man in de lijst. Hij is nog maar 8 jaar als hij koning wordt en regeert 31 jaar. Dat is al bijzonder. Onder zijn regering vinden er allerlei godsdienstige hervormingen plaats, in Juda en Israël.  Lees meer >>

Abia, achterkleinzoon van David, de koning

8 december 2020
Abia, achterkleinzoon van David, de koning
(Flora Visser)

Nadat in de geslachtslijst bij Mattheus David de koning wordt genoemd, volgt een rij koningen. Een koning gold als gezalfde van God, een messiach. In de lijst die vooruitwijst naar dé gezalfde, dé messias, dé koning, is deze lijst van verwante koningen een belangrijke factor. De lijst van koningen sluit af met Jechonja, de laatste koning voor de ballingschap. Lees meer >>

Tamar, een vrouw in de voorgeschiedenis van Jezus

4 december 2020
Tamar, een vrouw in de voorgeschiedenis van Jezus
(Flora Visser)

In de lijst van voorouders van Jezus in het evangelie naar Mattheus komen een paar namen voor van mensen over wie een interessant verhaal te schrijven is.Een paar van die namen zijn die van vrouwen. Het zijn geen ‘standaard’ vrouwen. Dat ze worden genoemd wijst al vooruit naar de geboorte van dat kind dat ook niet standaard is. Zelfs zijn verwekking niet. Lees meer >>

123
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl