> agenda

Agenda

activiteiten    overzicht diensten    alles

1 juni 2022, 13:30 uur - 1 juni 2022, 15:30 uur
Stilte en muziek
Na een ontmoeting over stilte gaan we nu in gesprek over muziek.
3 juni 2022, 10:30 uur - 3 juni 2022, 12:00 uur
Gesprekskring aarde en milieu
Kleine gesprekskring over duurzaamheid.
12 juni 2022, 14:30 uur - 12 juni 2022, 17:00 uur
Ringkuier
Een kuier om elkaar te ontmoeten. Een activiteit voor de Ring Bolsward, maar ook open voor andere wandelaars. Routes zijn kort of langer (ca. 10 kilometer). Na afloop een kopje koffie of thee
TsjerkepaadIn de doopgezinde kerk in Witmarsum hangen enkele foto’s en er is een boekje beschikbaar

2 juli 2022, 13:30 uur - 28 augustus 2022, 13:30 uur
TsjerkepaadIn de doopgezinde kerk in Witmarsum hangen enkele foto’s en er is een boekje beschikbaar (Witmarsum en Pingjum)
De kerken in Pingjum en Witmarsum doen weer mee aan Tsjerkepaad. Dit zijn de Koepelkerk en de doopsgezinde kerk in Witmarsum en de Victoriuskerk en it Skûltsjerkje te Pingjum.
Tsjerkepaad 2022 is van 2 juli t/m 10 september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur. It Skûltsjerkje in Pingjum is open van 14.00 tot 16.00 uur. Lees meer >>

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl